Oferty

Home / Oferty

Oferty


Cena 146 999 PLN
Cena 146 999 PLN
Cena 146 999 PLN
Powierzchnia 2 772
Powierzchnia 2 772
Pow. 2 772

Nr oferty 550112

Cena za m² 53.03


Przedmiotem sprzedaży jest dzialka gruntowa niezabudowana w miescowości Karsino w gminie Postomino, powiat sławieński w województwie zachodniopomorskim o powierzchni 0,2772 ha

Działkę stanowią trawałe pastwiska 3 klasy bonitacyjnej (PsIII) - nie jest wymagane uzyskanie zgody ministra na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne.

Dla działki w 2019r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy która ustala:

- funkcja - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

- szerokość elewacji frontowej - do 17 m.

- wysokość głównej kalenicy budynku - do 9 m.

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku - do 4 m.

- rodzaj dachu i kąt nachylenia połaci - dach dwuspadowy symetryczny o kącie nachylenia połaci ok. 25-45 st. (dopuszcza się wykusze lub/i lukarny)

- pokrycie dachu - dachówka lub inny matariał dachówko podobny.

- zalecane kolory pokrycia dachowego - w odcieniach czerwieni, brązu lub szarości,

- usytuowanie budynku - prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu dzialki,

- powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki (tj. 1108,8 m2)

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki (tj. 1386 m2)

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (droga wojewódzka nr 203 Gorzebądz k. Koszalina - Ustka)

Zaopatrzenie w energię elektryczną - poprzez przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na podstawie umowy przyłaczenia z Energa-Operator o/Koszalin.

Zaopatrzenei w wodę - poprzez przyłącze do sieci wodociągowej na podstawie warunków technicznych przyłączenia z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Postominie.

Zaopatrzenie ścieków - do przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego docelowo do kanalizacji wiejskiej.

Zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa.

Odległości:

Karsino - Wicie 8,5 km (plaża)

Karsino - Jarosławiec 11 km (plaża)

Karsino - Darłowo 12 km

Karsino - Sławno 17 km

Karsino - Starkowo 19 km (Muzeum Śledzia)

Karsino - Ustka 26 km (plaża)

Karsino - Słupsk 34,5 km

Karsino - Koszalin 50 km
Szczegóły

Ogólne warunki
Rynek: Wtórny
Cena: 146 999 PLN
Pow. całkowita: 2772.00 m²
Cena za m²: 53 PLN
Standard działki
Prąd: W drodze
Gaz: Brak
Kanalizacja: Brak
Woda: Na działce

Kalkulator opłat

Prowizja biura (brutto)
%
Opłaty notarialne
Opłata za wypisy aktu: 6,00 PLN za 1 stronę + 23% VAT